ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

CORIO maandgrafiek  CORIO weekgrafiek  CORIO daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Het koersverloop van Corio noopt me in combinatie met de daling van 5,6% die het fonds vandaag 10 oktober rond 15.30u kent tot het schrijven van een nieuwe analyse. Het ziet er bepaald niet goed uit voor dit fonds. In de maandgrafiek ziet u Fibonacci lijnen over de stijging 22,55 - 75,50. U kunt met mij constateren dat het aandeel gisteren ongeveer op het 61,8% niveau gesloten is dat rond 42,75 ligt. De koers van 15.30u 40,23 houdt een neerwaartse doorbraak in van dit niveau.
  • Dat is nog niet het enige. Als u goed kijkt ziet u namelijk ook de contouren van een hoofd en schouders patroon in de grafiek, een patroon dat op grond van de hoogte van het hoofd een doel van maar liefst 12,50 heeft. De vraag is waar het heen moet met dit aandeel.
  • De daling onder het 61,8% niveau betekent een waarschijnlijke terugkeer naar de bodem uit het jaar 2002. Er zijn in de stijging onder het huidige niveau geen noemenswaardige bodems ontstaan waar het aandelenfonds steun zou kunnen vinden, een en ander wijst dus op een mogelijk ongestoorde terugkeer naar 22,55. Dat doel wil ik voor de komende maanden aanhouden, want dat is een belangrijk potentieel steunniveau dat ik belangrijker acht dan het doel van het hoofd en schouders patroon.
  • Dat patroon is zoals u in de weekgrafiek ziet wel een wat vreemd gevormd patroon, het kent een koersverloop zoals we dat ook bij Ahold zagen. Met name het koersgedrag na de vorming van de wig in de maanden juli en augustus van dit jaar was vreemd, daar volgde namelijk een stijging op terwijl deze formatie over het algemeen in een daling resulteert. Het herstel is echter stukgelopen rond het 61,8% niveau van de voorafgaande daling 64,47 - 42,60, kopers die op die manier dachten het tij te keren hebben gefaald. Het hoofd en schouders patroon is door de hernieuwde daling onder de stippellijn rond 44 alsnog tot afronding gekomen. Als er vanmiddag geen verbetering optreedt volgt er vanavond een slot onder het 61,8% niveau rond 42,75 in de maandgrafiek. Zo lijkt alsnog te gaan gebeuren wat in juli nog voorkomen werd door dat Fibonacci niveau, namelijk een vervolg van de daling.
  • De stippellijn rond 44 in de daggrafiek zou na deze beweging weerstand moeten worden, net als het 61,8% niveau rond 42,75 in de maandgrafiek. Zolang beide niveaus niet opnieuw doorbroken worden veronderstel ik dat we de komende maanden een daling naar 22,55 gaan zien. -Ad Nooten-

Naar boven