ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Het aandeel Sligro is in september van het afgelopen jaar door lijn f gezakt en vond daarna steun ter hoogte van voorgaande bodems rond 31,80. De stippellijn op dat niveau en lijn g vormen samen een dalende rechthoekige driehoek. Het is een potentieel toppatroon, dat afgemaakt wordt indien de koers door 31,80 zakt. Het koersdoel wordt dan 26,05, wat neerkomt op een daling naar lijn a. Dit is vooralsnog de meest aannemelijke toekomstige ontwikkeling.

  • Het gaat anders zou lijn g naar boven doorbroken worden, dan heeft de driehoek namelijk geen waarde meer.

  • Behalve lijn g zal ook de grens 36 naar boven doorbroken moeten worden voor de verwezenlijking van een overgang van een zijwaartse naar een opwaartse beweging  Het aandeel kan dan naar 39,50 of hoger.

  • Bij de maandgrafiek noemde ik in het geval van een daling onder 31,80 als koersdoel 26,05 of lijn a in die grafiek. Het lijkt me op grond van de weekgrafiek beter ons op 26,90 te richten, daar lag eerder immers een bodem. We moeten dan wel nagaan of de bodem rond 31 naar beneden doorbroken wordt.

  • Er zijn twee weerstandsniveaus onder lijn g, te weten 33,50 en 34. Zouden die naar boven doorbroken worden dan kunnen we op het verloop ten opzichte van lijn g gaan letten en bestaat ook de mogelijkheid van een uitbraak naar boven, waarna zoals we zagen 36 nog doorbroken dient te worden voor een beweging naar 39,50. Er moeten dus nogal wat stappen genomen worden vooraleer het beeld verbetert. 
  • Afgelopen vrijdag ontstond een hammer en dat is een teken dat gepoogd wordt tot de vorming van een bodem te komen. Als dat lukt kunnen we gaan kijken of de eerste van de stoppen uit het vorige punt, een doorbraak door 33,50. gezet wordt. Als dat zo is kunnen we verder naar boven kijken.
  • Omdat Sligro ruim onder lijn g koerst is een daling vooralsnog echter de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling. Gaat het fonds omlaag dan kunnen we gaan kijken of de dalende rechthoekige driehoek uit de maandgrafiek met een daling onder 31,80 wordt afgemaakt met een uitbraak naar beneden. Bij zo'n uitbraak gaat het aandeel naar 26,90 of lager, mits 31 naar beneden doorbroken wordt. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 16 jan 2017, 16.25u.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

310816: Spannend, aandeel staat op stijgende trendlijn

270716: Toppen te doorbreken voor behoud van trend

260116: Grote dalende wig in koersverloop van aandeel

180914: Valse uitbraak maakt lagere koersen mogelijk

030614: Uitbraak naar boven uit stijgend trendkanaal

280314: Iets onder bovenkant groot stijgend kanaal

 

Nieuwsoverzicht Sligro Food Group

Naar boven