ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

TKH Group

Update woensdag 16 aug 2017: Cijfers beantwoordden niet aan verwachtingen
 
  • TKH is er bij kwartaalcijfers niet in geslaagd te beantwoorden aan  de hoge verwachtingen van beleggers. Het aandeel daalde gisteren met 7,65%. De daling betekende in de daggrafiek de vorming van een hoofd en schouders patroon, waarvan het koersdoel gisteren direct werd bereikt.
  • Er ontstond een gap. Het gegeven dat hiermee een toppatroon werd afgemaakt maakt dat echter tot een breakaway gap. Dit wordt niet noodzakelijkerwijs gesloten. 
  • De stippellijn rond € 50,60 is door de daling van gister een potentiële weerstandslijn geworden.
  • Steun lag er bij het 50% Fibonacci niveau rond € 46,65. Dit maakt een hervatting naar boven mogelijk.
  • Een daling ligt gezien het nog te sluiten gap van 2 mei jongstleden evenwel meer voor de hand. Het aandeel zou nog naar € 42,20 moeten gaan om dit te sluiten, daarop reken ik dus. Ik controleer of de niveaus € 46,65, € 44,90 en € 43,85 naar beneden doorbroken worden, want dat zou moeten gebeuren als het fonds inderdaad naar € 42,20 gaat. -Ad Nooten-

 

Update maandag 7 aug 2017: Verwachtingen gezien koersverloop groot
 
  • Kracht, dat is wat de koersontwikkeling van TKH uitstraalt in de maandgrafiek links. Het aandeel is dit jaar tot dusverre 43,2% gestegen. Een gap dat op 2 mei jongstleden ontstond bleef open en zorgde voor het ongewone beeld van een gap in een maandgrafiek. De verwachtingen aangaande dit aandeel zijn hooggespannen. Het bedrijf komt op 15 augustus aanstaande met kwartaalcijfers en zal met uitstekende cijfers moeten komen om aan deze verwachtingen te beantwoorden. 
  • Er is sprake van een fraaie stijgende trend, met momenteel lijn i als steunlijn. De ontwikkeling blijft sowieso positief zolang het fonds boven deze lijn koerst. Een eventuele daling onder deze lijn en de bodems rond € 50,70 echter zou een correctie inhouden. Dat zou overigens nog geen ramp zijn, een correctie is gezond na een opmars als deze. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

190117: Uitbraak uit vlag en steun bij 38,2% zijn positief

310816: Twee potentiële weerstandsniveaus binnen de vlag

280716: Beleggers houden het nog steeds op een stijging

030216: Grote driehoek door lagere top en hogere bodem

230914: Sterke trend, maar nog wel een gap te sluiten

061213: Doorbraak top 2011 en stijgend trendkanaal

110413: Momenteel zijwaarts bij stijgende trend

300812: Lagere top, aandeel staat onder druk

 

Nieuwsoverzicht TKH Group

 

Naar boven