ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Altice

Update dinsdag 13 feb 2018: Sinds vorming stijgende wig in dalend verloop
 
 • Rond de grens € 10 waar ik vorige keer over schreef is daadwerkelijk weerstand gevonden, dat ziet u in de daggrafiek links. Er is een top gevormd in de buurt van dat niveau, waarna het aandeel is gedaald. Voordien is een stijgende wig tot ontwikkeling gekomen en dat patroon werd op 11 januari jongstleden met een uitbraak naar beneden afgerond. Het betekende een vervolg naar beneden. Bij dat vervolg is het 61,8% Fibonacci niveau doorbroken, waardoor een daling naar de bodem rond € 6,15 of lager vooralsnog de meest waarschijnlijke ontwikkeling is.
 • Een stijgende wig staat meestal halverwege een daling. Kijkt u in de weekgrafiek dan zult u zich realiseren dat er niet veel meer overblijft van dit fonds zou de wig inderdaad op de helft van de daling staan. Laten we echter niet op de zaken vooruitlopen en eerst volgen of het aandeel inderdaad naar € 6,15 of lager gaat. 
 • Het kan altijd zijn dat er toch nog een reddingspoging volgt, ook al ziet de zaak er momenteel negatief uit. We kunnen in dit verband letten op het koersverloop ten opzichte van lijn g in de daggrafiek. De stemming blijft negatief zolang het aandelenfonds onder deze lijn noteert, wordt de lijn daarentegen doorbroken dan waagt men zich aan een herstelpoging. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 15 nov 2017: Gisteren door steunniveau € 10 gebroken
 
 • Het aandeel bereikte afgelopen donderdag het niveau € 10, wat ik eerder deze maand een aannemelijke ontwikkeling vond. Het is echter niet bij deze daling gebleven, Altice is gisteren namelijk naar beneden door deze grens gebroken. Kijken we naar de maandgrafiek hierboven rechts dan betekent dat een vervolg naar de stippellijn rond € 6,40.
 • Opmerkelijk is echter dat het aandeel vanmorgen rond 10.45u op 7% winst staat ten opzichte van gisteren. Er wordt dus nadrukkelijk geprobeerd de daling van dit fonds te stoppen en er lijkt sprake te zijn van een short squeeze. De doorbroken stippellijn rond € 10 kan overigens weerstand vormen, het is dus onduidelijk of dit herstel een lang leven beschoren is. -Ad Nooten-

 

Update maandag 6 nov 2017: Na kwartaalcijfers door 61,8% niveau gebroken
 
 • Altice heeft niet alleen mijn koersdoel € 16,70 bereikt (het 50% Fibonacci niveau), maar is verder gedaald. Het fonds brak afgelopen vrijdag na kwartaalcijfers met een lange rode candle naar beneden door het 61,8% niveau rond € 15,10. Hierdoor is een daling naar de bodem uit december 2015 rond € 10 aannemelijk geworden, wat u ziet in de weekgrafiek links. Ter hoogte van de bodem uit juli 2016 € 12,20 kan eventueel nog wel steun gevonden worden. Speculeert u naar aanleiding van de daling onder het 61,8% niveau op een daling naar € 10 controleert u dan of € 12,20 naar beneden doorbroken wordt.
 • Bij de daling van afgelopen vrijdag ontstond in de daggrafiek rechts een gap, dat in theorie nog gesloten zou kunnen worden. Ik betwijfel echter of dat gebeurt. Met het gap werd namelijk een kleine stijgende wig afgerond en dat zorgt ervoor dat het gap een breakaway gap is. Dit is een type gap dat niet altijd gesloten wordt, al doen we er uiteraard wel goed aan om na te gaan of het niet toch gebeurt. Ik ga er echter zolang er geen duidelijke herstelbeweging in de grafiek staat vooralsnog niet van uit. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 15 aug 2017: Afgerond toppatroon door daling onder € 19,75
 
 • In de weekgrafiek van Altice links ziet  u een afgerond hoofd en schouders patroon, dat eergisteren is afgemaakt met een daling onder de stippellijn rond € 19,75. Die stippellijn is de neklijn van het patroon, dat geldig blijft zolang het aandeel onder deze lijn blijft. Ik neem gewoontegetrouw wat ruimte en gebruik bodems die in de daggrafiek rechts rond € 20 zijn ontstaan om te beoordelen of het toppatroon geldig blijft. Het is geldig zolang geen slotstand boven € 20 tot stand komt. Het koersdoel van het patroon is ongeveer € 16,10.
 • In de weekgrafiek ziet u Fibonacci lijnen over de stijging dec 2015 - mei 2017. Potentiλle steunniveaus zijn de grenzen € 18,30 (38,2%), € 16,70 (50%) en € 15,10 (61,8%). Het 50% niveau ligt net boven het koersdoel van het toppatroon. Daarom neem ik dat niveau rond € 16,70 als doel en controleer dat zich in het toekomstig verloop een daling onder het 38,2% niveau € 18,30 voor gaat doen. -Ad Nooten-

 

Update maandag 24 jul 2017: Top bij 50% maakt vorming toppatroon mogelijk
 
 • In de linkse grafiek (de daggrafiek van Altice) ziet u Fibonacci lijnen over een daling die zich onlangs van € 23,32 naar € 19,75 heeft voorgedaan. Deze lijnen heb ik geplaatst naar aanleiding van de stijging van de afgelopen weken van het fonds. Er is een top ontstaan bij het 50% niveau rond € 21,55 en dat wil zeggen dat een vervolg naar beneden mogelijk is.
 • Stel dat die daling zich daadwerkelijk ontrolt, dat het aandeel naar de bodem rond € 19,75 gaat en daar naar beneden doorheen  breekt. Dit zou in de weekgrafiek rechts de vorming van een hoofd en schouders patroon inhouden, waarvan de stippellijn rond € 19,75 de neklijn zou zijn. Het is op dit moment vanzelfsprekend nog niet met zekerheid te zeggen of dit toppatroon daadwerkelijk gaat ontstaan. De top bij het 50% niveau dwingt ons echter wel rekening te houden met deze mogelijkheid. 
 • Het ontstaan van het patroon kan nog worden afgewend, namelijk als de koers van het aandeel toch weer oploopt en achtereenvolgens de top rond € 21,55, het 61,8% niveau rond € 22 en de top net onder € 23,45 worden doorbroken. Zolang die stappen niet zijn gezet is de vorming van het besproken patroon evenwel mogelijk.  -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

 

020317: Bodem bij een 50% niveau in een positieve trend

071116: Top zorgde voor de vorming van een trendkanaal

290816: Aandeel bevindt zich nog steeds in grote driehoek

280716: Nog steeds in driehoek, maar dan in een grotere

090316: Grote driehoek te zien in week- en daggrafiek

170615: Ondanks vlag wat reden voor behoedzaamheid

200115: Stijgende trend in de grafieken van dit fonds

Nieuwsoverzicht Altice

Naar boven