ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ASR Nederland

Update dinsdag 27 feb 2018: Nieuwe stappen naar boven in stijgende trend
 
  • ASR Nederland heeft eerder deze maand cijfers bekend gemaakt waar beleggers tevreden over waren. Het aandeel is naar boven uit de zijwaartse koersontwikkeling van de voorgaande maanden gebroken, dat ziet u in de weekgrafiek links. Klikt u overigens op de grafiek als u een grote weergave ervan wilt zien. Het patroon van hogere bodems, aangegeven met blauwe stippen, bleef intact. Dit wil zeggen dat de stijgende trend intact bleef. 
  • Mogelijke doelen zijn het 161,6% niveau van de voorgaande correctie rond € 38,10 en het 200% niveau rond € 39,20 in de daggrafiek rechts. Voorwaarde is dat het aandeel boven de stippellijn rond € 35,90 blijft. 
  • ASR was de afgelopen zeven jaar eigendom van de Staat en mocht de salarissen van de topmensen niet verhogen. Nu het bedrijf volledig is geprivatiseerd mag dat wel en daar maakt men dan ook gebruik van. Het salaris van topman Jos Baeten bijvoorbeeld zal in stappen worden verhoogd van 529.000 naar 740.000 euro. Ook andere topsalarissen worden verhoogd.  Het lagere personeel zal overigens niet meegenieten van de verhoging. De paarden die de haver het meest verdienen krijgen niets. De salarisverhoging in de top maakt me overigens minder zeker van de voortzetting naar boven. Als topmensen de behoefte voelen om te incasseren is dat vaak een teken dat het gedaan is met de resultaatsverbeteringen. -Ad Nooten-

 

Update maandag 4 dec 2017: Patroon van hogere bodems nog steeds intact
 
  • Het patroon van hogere bodems is nog steeds intact, zoals u in de weekgrafiek links aan de hand van de blauwe stippen onder de bodems kunt zien. Er is dus nog steeds sprake van een stijgende trend.
  • In de daggrafiek rechts zijn echter lagere toppen ontwikkeld en dat wil zeggen dat we de komende tijd moeten controleren of de opwaartse trend wel gehandhaafd blijft. Dat kunnen we doen aan de hand van bodems rond € 33,70 en € 32,50. Bij een eventuele achtereenvolgende daling onder beide grenzen wordt het patroon van hogere bodems beëindigd en gaat een correctiefase in. Breekt ASR daarentegen naar boven door toppen rond € 35 dan is een nieuwe hogere bodem gevormd rond € 32,50 en blijft de naar boven gerichte trend in dit fonds behouden. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 3 aug 2017: Sterke trend met patroon van hogere bodems
 
  • In een analyse die ik in april schreef ging ik er van uit dat een daling onder de wig a-a' de start van een correctie zou zijn. Dit bleek een verkeerde inschatting. Het aandeel vond namelijk al snel steun en steeg vervolgens verder. 
  • In de grafiek ziet u nu een nieuwe lijn, dat is lijn b. De opwaartse beweging is in ieder geval intact zolang het fonds boven deze lijn blijft.
  • Belangrijker nog zijn de bodems die zijn ontstaan. Onder de bodems die ertoe doen heb ik blauwe stippen geplaatst. Elke stip ligt boven de voorgaande stip. Er is sprake van een proces van hogere bodems. De lange termijn ontwikkeling is positief zolang dit proces intact blijft en er hogere bodems blijven ontstaan.
  • Een koersdoel kan ik niet geven. We zullen van dag tot dag moeten beoordelen hoe het staat met de trend en eventuele patronen die opdoemen en daarmee moeten werken. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

100417: Stijgende trend, opletten vanwege wig

200916: In correctie op stijging juli en augustus
 

Nieuwsoverzicht ASR Nederland

Naar boven