ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Ahold Delhaize

Update vrijdag 1 dec 2017: Gisteren door top uit augustus gebroken
 
 • Het aandeel is zoals u in de daggrafiek links ziet gisteren door de top van 8 augustus jongstleden doorbroken, wat uiteraard een belangrijke stap is. Het hoogste punt dat gisteren werd bereikt ligt bij de stippellijn rond € 18,20. In de weekgrafiek rechts ziet u dat dit de neklijn is van een oud hoofd en schouders patroon en dus een potentiλle weerstandslijn waar een top kan ontstaan. We zullen met het oog op een eventuele omkeer dus moeten letten op de ontwikkeling ten opzichte van dat niveau.
 • Zou het doorbroken worden dan zijn er nog twee belangrijke barriθres, te weten de Fibonacci niveaus € 18,45 en € 19,35. Net als € 18,20 zijn dat grenzen waar een top kan ontstaan.
 • Ontstaat een top bij een van de genoemde niveaus dan kunt u vervolgens kijken naar het verloop ten opzichte van lijn p. De koersontwikkeling is positief zolang Ahold Delhaize boven deze lijn koerst. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 15 nov 2017: Toppatroon vorige week ongeldig geworden
 
 • De koers van Ahold is na de bekendmaking van kwartaalcijfers op 8 november jongstleden door de grens € 16,80 gebroken. Die grens hanteerde ik om vast te stellen of het grote hoofd en schouders patroon geldig bleef. Dit patroon heeft zijn geldigheid verloren.
 • In de maandgrafiek heb ik naar aanleiding van de stijging Fibonacci lijnen geplaatst. Mogelijke weerstandsniveaus waar een volgende top kan ontstaan zijn € 17,10, € 17,80 of € 18,50. Het eerste van deze drie is bereikt, we kunnen dus meteen gaan volgen of dat wellicht een top oplevert. Weerstand kan verder gevonden worden rond € 18,20.
 • Het gap dat op de achtste ontstond, dat u in de daggrafiek ziet die ik links heb geplaatst, gaat mogelijk nog gesloten worden. Dat is iets om rekening mee te houden. Een eventuele daling onder lijn o zou een vervolg omlaag inhouden. -Ad Nooten-

 

Update maandag 28 aug 2017: Groot hoofd en schouders patroon afgemaakt
 
 • Ahold is afgelopen vrijdag naar beneden door de stippellijn rond € 15,90 gebroken. Nadat eerder de stijgende wig n-n' in de daggrafiek links was afgerond is hierdoor nu in de maandgrafiek rechts een groot hoofd en schouders patroon afgemaakt. Als doel voor de komende maanden neem ik de stippellijn rond € 11,60. Het koersdoel van het hoofd en schouders patroon ligt weliswaar onder dat niveau, maar ik wil niet voorbijgaan aan een potentieel steunniveau als dit.
 • De daling van afgelopen vrijdag betekende de vorming van een breakaway gap. Dit is het soort gap dat niet altijd gesloten wordt. Hoewel de mogelijkheid van een terugkeer in het gap aanwezig is hoeven we daar niet vooraf van uit te gaan. Loopt de koers op een gegeven moment op dan kan er weerstand zijn rond € 15,90. 
 • Het hoofd en schouders patroon is formeel geldig zolang de koers onder de neklijn rond € 15,90 blijft. Ik gebruik in verband met overshoots die kunnen voorkomen en het gap van afgelopen vrijdag echter de top rond € 16,80 in de daggrafiek daarvoor. Het is veel ruimte, maar het patroon is ook groot. Zolang Ahold onder € 16,80 blijft sluiten is het grote toppatroon wat mij betreft geldig en ga ik uit van een toekomstige daling naar € 11,60. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 10 aug 2017: Gisteren een stijgende wig afgerond
 
 • In de grafiek links, de daggrafiek van Ahold, ziet u dat het fonds gisteren naar beneden uit de stijgende wig n-n' is gebroken die ik in die grafiek heb getekend. Het is aannemelijk dat het om een hervatting van de daling gaat. Het patroon geeft ons een koersdoel rond € 14,55, maar ik wil eerst kijken naar de ontwikkeling ten opzichte van de stippellijn rond € 15,90. Waarom ziet u in de maandgrafiek rechts.
 • Het niveau € 15,90 is een grens waar zowel in augustus 2015 als in juni van dit jaar bodems ontstonden. Ik wil niet speculeren op een daling onder dat niveau, al is een doorbraak natuurlijk mogelijk. 
 • Waar ik uw aandacht voor wil vragen is de koersontwikkeling boven € 15,90. Nadat we eerder boven de stippellijn rond € 18,20 een hoofd en schouders patroon zagen ontstaan zou een eventuele daling onder de stippellijn rond € 15,90 de afronding van een nog veel groter hoofd en schouders patroon veroorzaken. Alle reden dus om de koersontwikkeling ten opzichte van dat niveau de komende tijd scherp te volgen. 
 • Volgt een hogere bodem, dus een bodem boven € 15,90, dan kan de vorming van het toppatroon eventueel nog worden voorkomen. Dan zullen echter wel allereerst de nieuwe top in de daggrafiek rond € 18 en de neklijn van het oorspronkelijke hoofd en schouders patroon rond € 18,20 moeten worden doorbroken. De huidige ontwikkeling vormt juist een bekrachtiging van dat patroon, een formatie met een koersdoel van € 14,20 dat dicht in de buurt ligt van het doel € 14,55 van de wig. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 7 jul 2017: Na toppatroon steun gevonden rond € 15,90
 
 • In de maandgrafiek van Ahold Delhaize is vorige maand een hoofd en schouders patroon afgerond, een patroon dat een koersdoel heeft van ongeveer € 14,20. Dat niveau werd niet bereikt, want er lag steun bij de bodem uit augustus 2015 rond € 15,90. Het aandeel is vanaf dat niveau opgeveerd. Het hoofd en schouders patroon met koersdoel € 14,20 blijft geldig zolang het aandeel onder de neklijn blijft. Omdat ik daar graag wat marge bij hanteer gebruik ik het laagste punt van april rond € 18,50 hiervoor. Het patroon is geldig zolang het fonds onder dit niveau koerst.
 • In de daggrafiek is vorige week een stijgende wig afgemaakt, waarop het fonds de daling heeft hervat. De hammer als laatste candle geeft aan dat geprobeerd wordt een hogere bodem boven de onderkant van de wig neer te zetten. Zou die hogere bodem er komen dan wordt het zaak te kijken of het hoofd en schouders patroon uit de maandgrafiek geldig blijft, dus of het aandeel met de slotstanden onder € 18,50 blijft.
 • Nog even kijkend naar de maandgrafiek stel ik vast dat zich boven € 15,90 in de toekomst eventueel een nieuw (groter) hoofd en schouders patroon zou kunnen ontwikkelen. Dat zou ontstaan bij de vorming van een lagere top onder die van 2016 in combinatie met een daling onder € 15,90. Een dergelijke ontwikkeling zou een vervolg naar € 14,20 en waarschijnlijk ook naar € 11,60 of € 11 veroorzaken.
 • Op dit moment geven de wig en de hammer tegengestelde signalen en is niet vast te stellen wat de ontwikkeling in de nabije toekomst gaat zijn. Het is wachten op nadere aanwijzingen. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

220217: Tijd om te kijken of een lagere top tot stand komt

171016: Het is nog steeds wachten op een uitbraak

170816: Richting toekomstige uitbraak wordt bepalend

080716: Herstel nadat steun werd gevonden rond €18,20

180315: Op grond van wig kans op start van een daling

120615: Na vlag nu potentieel hoofd schouders patroon

141014: Beeld negatief na valse uitbraak en toppatroon

220714: Weer potentieel hoofd en schouders patroon

140114: Valse uitbraak in vierde kwartaal 2013

230813: Sprong naar boven binnen stijgend kanaal

260313: Cruciale doorbraak gerealiseerd dit kwartaal

261012: Na opleving tijdens de zomer nu weer omlaag

020812: Behoud hogere bodem rond €9 is noodzaak

130212: Markt maakt zich op voor doorbraakpoging

060911: Op punt waar eerder weerstand en steun lag

140411: Wachten op stap buiten gebied €9 - €10

070910: Teruggevallen naar stijgende trendlijn

080410: Doorbraak bij start van inkoopprogramma

030310: Koers gelijk aan die van twee jaar geleden

080909: Tweemaal een lagere top in weekgrafiek

010409: Door top, op naar de volgende barriθre 

101008: Toch afronding hoofd en schouders patroon

190808: Top 61,8% startpunt van nieuwe daling

040808: Steun, maar nog geen reden voor optimisme

020708: Opnieuw onder lange termijn trendkanaal

130608: Lagere top door daling uit trendkanaal

140408: Nog steeds in stijgend kanaal te vinden

190308: Aanleiding om koersverloop goed te volgen

230108: Bodempatroon, maar nog wel dalende lijn

040108: Na lagere top nu ook onder laatste bodem

051107: Koersdoel €10 bereikt, nu even afwachten

191007: Huidige stijging is poging 23,6% te doorbreken

240907: Potentieel weerstandsniveau bereikt

 

Nieuwsoverzicht Ahold

 

Naar boven