ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ABN AMRO

Update vrijdag 6 okt 2017: Verrassend sterk vanaf begin september
 
 • Het koersverloop van ABN AMRO is veel sterker geweest dan ik verwachtte, het heeft me verrast. Het fonds kende zoals u in de daggrafiek links kunt zien vanaf begin september een sterke opmars, die gisteren bekroond werd met een doorbraak door de top rond 25,85. Het komt er voor een voortzetting naar boven nu op aan dat het aandeel boven 25,85 blijft en het niveau een steunniveau wordt. De doorbraak mag immers geen valse beweging worden, want dan gaat het alsnog de andere kant uit met het aandeel.
 • Zolang het koersverloop aan deze voorwaarde voldoet en daadwerkelijk boven 25,85 blijft ga ik uit van een vervolg naar lijn d die u in de weekgrafiek rechts ziet. U kunt op beide grafieken overigens klikken voor een grotere versie. Lijn d is de lijn die toppen uit januari 2016 en juni van dit jaar met elkaar verbindt. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 6 sep 2017: Naar beneden door stijgende lijn gebroken
 
 • Het aandeel ABN AMRO is naar beneden door lijn c gebroken en dat betekent een verzwakking van het technische beeld. Het is immers een lijn door meerdere bodems. De ontwikkeling houdt in dat we een plausibel doel moeten bepalen voor de huidige daling.
 • Bij voorgaande bodems kan steun gevonden worden en dat wil zeggen dat er eventueel een bodem kan ontstaan in het gebied 22,25 - 22,55 of bij 21,80. U ziet deze grenzen met blauwe stippellijnen aangegeven in de daggrafiek links. 
 • In de rechtse grafiek, de weekgrafiek, heb ik Fibonacci lijnen geplaatst. Een correctie bedraagt over het algemeen 38,2% of meer, de koers zou dus naar 21,30 of lager moeten gaan. We dienen na te gaan of de bodems tussen 22,25 en 22,55, alsmede die bij 21,80 naar beneden worden doorbroken, want daarover hebben we vooraf uiteraard geen zekerheid. 
 • We moeten uiteraard weten in welke omstandigheid we de veronderstelde daling naar 21,30 of lager los moeten laten, dat zou het geval zin indien de top rond 23,70 in de daggrafiek naar boven doorbroken wordt. Ofwel bij dat punt of bij lijn c zal normaliter weerstand gevonden worden. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 17 aug 2017: Door uitbraak uit wig een lagere top
 
 • In de daggrafiek van het aandeel is bij de recente stijging de oplopende wig f-f ' tot ontwikkeling gekomen en gisteren afgerond met een uitbraak naar beneden. Het gap dat daarbij ontstond is een breakaway gap en dus niet een gap dat noodzakelijkerwijs gesloten zal worden. 
 • Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor de afronding van een lagere top, een top onder die uit mei van dit jaar. Een conclusie is hieruit echter nog niet te trekken. Het toekomstig koersverloop hangt af van het verloop ten opzichte van lijn c. Volgt een daling onder deze lijn dan is dat negatief. De vorming van een bodem boven lijn c zou echter betekenen dat het stijgingsperspectief behouden blijft. -Ad Nooten-

PS Wilt u een grotere versie zien van de grafiek? Klikt u erop dan opent zich een nieuw venster met een grotere weergave.

 

Update donderdag 27 juli 2017: Recente top bij 61,8% niveau van belang
 
 • Als ik naar de weekgrafiek hiernaast kijk stel ik vast dat de koersontwikkeling positief is zolang het aandeel boven lijn c staat. 
 • Een tweede punt van aandacht is de top die recent bij het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 25,84 - 22,27 is ontstaan. Wordt die top, die afgerond op 24,55 lag, doorbroken dan is de kans op een voortzetting naar de top uit mei of hoger groot. Op een doorbraak door een 61,8% niveau volgt namelijk meestal een voortzetting naar het 100% niveau. De hele voorgaande daling wordt dan teruggedraaid. Het blijft uiteraard altijd zaak te volgen of er dan eventueel toch een lagere top onder 25,84 tot stand komt, want een lagere top kan in theorie gevaar brengen.
 • Wordt het 61,8% niveau niet doorbroken en zou het aandeel een daling inzetten dan wordt het tijd om te volgen of lijn c wel intact blijft als steunlijn. Die zou dan eventueel doorbroken kunnen worden, wat zou uitmonden in een daling naar 22,30 of lager. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek indien u een grotere versie wilt.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

030517: Doel hoofd en schouders patroon is bereikt

040117: Na test neklijn weer richting doel van patroon

201016: Belangrijke doorbraak door voorgaande toppen

020916: Na een krachtig herstel weer 'boven water'

010816: Lagere bodem ontstaan de afgelopen maand

190716: Te weinig koersdata voor goede analyse

 

Nieuwsoverzicht ABN AMRO

Naar boven