ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

BAM GROEP maandgrafiek  BAM GROEP weekgrafiek  BAM GROEP daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • BAM is onder de 'glijdende koersdoelen' 14,20, 13,40 en 12,60 geraakt die ik in mijn analyse van 23 mei jongstleden noemde. Dit vraagt om een nieuwe analyse en een volgend koersdoel. Voordat ik dat ga bepalen kijk ik eerst naar het grote plaatje, dat doe ik aan de hand van de maandgrafiek. In die grafiek ontstond in januari een bodem rond het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging uit de jaren 2003 tot 2007 rond 10, het aandeel is na de vorming van een lagere top bezig met een terugkeer naar deze waarde.
  • Die lagere top ontstond rond het 50% Fibonacci niveau van de daling 23,30 - 10,08 in de weekgrafiek, hetgeen betekent dat we met een hervatting van de daling van doen hebben. Dat zou BAM onder de januari bodem kunnen brengen.
  • Dat het aandeel naar die grens iets boven 10 toe gaat lijkt wel zeker. Het fonds kwam een viertal beursdagen geleden namelijk al onder het 61,8% niveau van de stijging 10,08 - 16,72. Ik had er toen eigenlijk al over moeten schrijven, mij ontbrak omdat ik prioriteit wil geven aan mijn AEX updates de tijd helaas. De koers is nu al een aardig eind op streek naar de bodem rond 10 die ik zonder meer als eerste koersdoel zie. 
  • Ik houd daarna ook rekening met een daling eronder. Daar ik echter niet vooruit wil lopen op een eventuele daling onder het 61,8% niveau in de maandgrafiek houd ik me dienaangaande nog even stil. Rond 10 blijkt vanzelf of we uit moeten gaan van nog lagere koersen voor het aandeel BAM of juist van een herstel. -Ad Nooten-

Naar boven